Teknisk konsult

Konstruktion

 

Har ni behov av någon typ av maskin, en del av en större produktionslinje eller bara en specialmaskin.

 

Vi tar ansvar från projektering, konstruktion och tillverkning till idrifttagning och dokumentering

 

Produktutveckling

 

I ett tidigt skede i era projekt så kan det tas fram prototyper, fotorealistiska bilder eller annat underlag för val och beslut.

 

I samarbete med partners så erbjuds framtagning av verktyg för formsprutning och pressning av plåt samt tillverkning av detaljerna.

 

CAD Expert

 

Catia V5

Inventor

Solid Works

 

Allt från grundutbildningar till produktanpassad metodutveckling.

Copyright © All Rights Reserved