Verksamhetskonsult

Värdegrundsarbete

 

Your culture is your brand – Kulturen som råder är ert Varumärke” Tvärtom vad många tror så är det hur andra ser på ett företag som bestämmer värdet av varumärket. Hur får ni andra att se på företaget som ni önskar att det ska uppfattas?

 

Vi arbetar tillsammans för att skapa en gemensam Värdegrund/Varumärkesbyggande kultur i företaget samt öka kunskapen hos chefer kring Värdebaserat ledarskap och Förändringsledning, där vår metodik utgår från J. Kotter

Kommunikation

 

Chefer och ledare saknar ofta kunskap i skillnader på olika mötesstrukturer och möteskulturer samt kring betydelsen av att hantera samtalets svåra konst för att kunna leda verksamheten framåt och hantera de förändringar som kommer i allt snabbare takt.

 

Vi hjälper er att skapa effektiva möten som upplevs värdefulla. Genom kunskap och träning i kommunikation finns redskap att hantera alla typer av samtal där även betydelsen av att kunna ge och ta emot feedback är en viktig del.

Implementeringsstöd

 

Den digitala implementeringen i en verksamhet innebär ofta påfrestningar för både chefer och medarbetare. Vanligen bortser företag från att implementering tar tid och är krävande, eftersom det innebär en förändring av det dagliga arbetet.

 

Vi skapar tillsammans med er en fungerande implementeringsprocess med en genomgång av önskade effekter tillsammans med en tydlig struktur kring handlingsplan och fungerande tidsplan

Copyright © All Rights Reserved