Företaget startade 1996 som en sidoverksamhet och har sedan 2004 successivt utvidgats till en verksamhet på heltid. Kontoret finns i Nogersund utanför Sölvesborg, men våra kunder finns runt hela Sverige och representerar flera olika områden.

De tjänster som erbjuds inom teknisk konsult är bland annat produktutveckling, maskinkonstruktion och utbildning.
Programvaran som används är SolidWorks, Inventor och Catia V5, där kompetensens hålls uppdaterad genom kontinuerliga fortbildningar.

Tjänsterna inom verksamhetsutveckling är värdegrundsarbete/förändringsledning, kommunikation och implementeringsstöd vid digitalisering av verksamheten.

Produkt som är utvecklad inom Hofflander Consult AB är CENCEO bättre lönesamtal, vilket är ett online-verktyg för chefer kring tydliga, enkla och begripliga lönesamtal.

Stefan Hofflander

Jag har arbetat med produktutveckling, maskinkonstruktion och utbildning/implementering av CAD-verktyg under lång tid.

Telefon: 0708-76 35 50
E-post: stefan@hofflander.se

Malin Hofflander

Jag är leg. sjuksköterska med en magisterexamen i omvårdnad från Högskolan i Kristianstad. Jag har också utbildat mig inom ledarskap och har en doktorsexamen från Blekinge Tekniska Högskola inom implementering av IT kopplat till ledarskap och organisationskultur.

Telefon: 0761-83 80 90
E-post: malin@hofflander.se