Teknisk konsultation

  • Tekniska beräkningar/dokumentation
  • CE-märkning
  • CAD-metodik
  • Utbildning inom Catia och SolidWorks
  • Implementering av nya CAD-system

Produktutveckling

Produktutveckling är processen att utveckla en idé till ny produkt eller att förbättra en redan befintlig produkt.

Metoden för att ta fram/förbättra produkter varierar hos företagen men det finns metoder som är mer beprövade och lyckade än andra.

En viktig aspekt vid produktutveckling är att ta lärdom av tidigare projekt och fånga upp information som sedan kan användas i nästkommande utvecklingsprojekt.

CAD-modeller som är uppbyggda på ett intelligent sätt kan underlätta och skapa en struktur hur processen ska gå till.

Maskinkonstruktion

Finns det ett behov att effektivisera er produktion så kan vi hjälpa er med att identifiera vilka möjligheter som finns.

Har ni behov av någon typ av maskin, en del av en större produktionslinje eller bara en specialmaskin.

Vi tar tillsammans med samarbetspartner ansvar från projektering, konstruktion och tillverkning till drifttagning och dokumentering.

3D Print / Prototyper

3D-printing kan vara en del i en produktvecklingsprocess eller som ett produktionsalternativ för små serier eller komplexa detaljer.

Med Markforged 3D-skrivare Mark Two så kan vi erbjuda utskrifter i hög kvalité och hållfasthet med fiberförstärkta plastmaterial.

Materialet Onyx är nylon blandat med kolfiber som blir en hållfast termoplast med utmärkta egenskaper som värmebeständighet, ytfinish och kemisk motstånd.

Det kan användas ensamt eller förstärkas med en av våra kontinuerliga fibrer (kolfiber/glasfiber/kevlar) för att ge styrka jämförbart med aluminium.

Download PDF